1. Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy részletesen szabályozza a Pécsi Egyetemisták Blogja által nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a Szolgáltató és a szolgáltatást használó felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) között létrejövő jogviszony feltételeit, ezen belül a felek jogait és kötelezettségeit.

1.2 A Felhasználók a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

1.3 A Felhasználó a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe és használja. Kizárólag a Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.

1.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

1.5 A Blogra vonatkozó felületeken kívül a Felhasználó nem módosíthatja a blog.pecsiegyetemistakmagazinja.hu rendszer megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

1.6 Az Ekertv. 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a Blogok moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, így nem köteles a Felhasználó által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására sem.

1.7 Jogsértő tartalom bejelentése az info@pecsiegyetemistakmagazinja.hu e mail-címen keresztül történhet.

2. Alapfogalmak

2.1 A szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Blogger számára elérhető, ingyenes tárhelyet (a továbbiakban: „Blog”) biztosít, amelyet a Blogger jogosult tartalommal feltölteni (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) 2.§ lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

2.2 Névválasztás szabályai, átnevezés

2.2.1 A blog.pecsiegyetemistakmagazinja.hu rendszerébe regisztráláskor a Felhasználó felhasználónevet és blognevet választ.

Nem választható olyan név vagy megjelölés, amelyhez harmadik személynek bármilyen joga vagy jogos érdeke fűződik, vagy egyébként félrevezető. Az ilyen felhasználó- vagy blognév regisztrációja esetén a Szolgáltató a tudomásszerzést követően kérheti a Felhasználót a név megváltoztatására, illetve a nevet a Felhasználó tájékoztatása mellett törölheti, és az érintettet a Szolgáltatásból kizárhatja. A névválasztás nem irányulhat a Pécsi Egyetemisták Magazinjának, pécsi egyetemisták bármely szinonímájára.

2.2.2 Amennyiben a Blogba 6 (hat) hónapon keresztül nem kerül friss bejegyzés feltöltésre, a Szolgáltató a Blogot archiválhatja a Felhasználó értesítése mellett.

2.3 Felhasználó

2.3.1 PTE felhasználó

PTE Felhasználó lehet bármely természetes személy, akinek hallgatói jogviszonya van a PTE-vel, dolgozója, illetve alumnija. A PTEFelhasználó a Szolgáltatásban Tartalmat tehet közzé, regisztrálhat Blognevet és választhat Felhasználói szerepköröket.

A Szolgáltató egy adott PTE Felhasználó név használatának jogát 6 (hat) hónap inaktivitás után felfüggesztheti. A Szolgáltató az így felfüggesztett felhasználóneveket nem teszi szabadon regisztrálhatóvá, de konkrét igény esetén odaadhatja annak, aki igazolja, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződik.

2.4 Tartalom

A Szolgáltatás keretében tartalomnak minősül a Felhasználó által a Szolgáltatásba feltöltött minden információ és adat, beleértve a létrehozott Blogokat, bejegyzéseket (kép, szöveg, hang, videó), blogsablonokat, kommenteket egyaránt. Tartalomnak minősülnek a Blogban közzétett Hirdetések is (lásd az alábbi IV. pontban).

3. A Tartalomra vonatkozó rendelkezések

3.1 A Szolgáltatásban megjelenő Tartalmakat a Felhasználók töltik fel, és azokért kizárólag őket terheli minden a felelősség. A Szolgáltatásba feltöltött Tartalmakért a Szolgáltatót nem terheli felelősség, e tekintetben a Szolgáltató felelősségét kifejezetten kizárja.

3.2 A Felhasználó a Szolgáltatásba csak olyan Tartalmat tölthet fel, amely nem jogsértő, azaz nem sért semmilyen jogszabályt vagy harmadik személy személyiségi jogait.

Felhasználó a Szolgáltatásba nem helyezhet az olvasó, vagy a Szolgáltató rendszereinek működését befolyásoló, vagy az olvasókról ill. a felhasználókról bármilyen információt gyűjtő kódot.

3.3 A Felhasználó a feltöltött Tartalmakkal kapcsolatban feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a Tartalmakat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés – lehetőség szerint – a forrás megjelölésével történik.

A fenti jogosítványra azért van szükség, hogy Szolgáltató a Blogokban megjelenő Tartalmakat pl. különböző gyűjtőoldalakon, promóciós felületeken (pl. blogajánlókban), más, kapcsolódó szolgáltatásban – tehát nem az eredeti Blogban – meg tudja jeleníteni. A Szolgáltató nem fogja a Blogodat pl. könyv formájában kiadni beleegyezésed nélkül – erre a fenti pont alapján nincs is lehetősége.

A Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött Tartalmat alapesetben minden jog fenntartásával jeleníti meg más honlapokon. Azonban a Felhasználónak lehetősége van ennél megengedőbb felhasználási feltételeket megadni a Blogjában (pl. Creative Commons licenc vagy public domain).

A fenti jogfenntartás téged véd, azt jelenti, hogy tartalmaidat akkor sem használhatja fel más, ha azok a szolgáltatás másodlagos felületein jelennek meg. A felhasználható Creative Commons licencekről itt tájékozódhatsz: www.creativecommons.hu.

3.4 A Felhasználó bármikor kérheti, hogy a Szolgáltató valamely általa feltöltött Tartalmat távolítsa azt el az adott felületéről. A Szolgáltató ezt lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ez technikailag lehetséges. Azonban a Blog teljes tartalmára vonatkozólag a Felhasználó nem kérhet ilyen kizárást. Ez az adott Blog megszüntetésével járhat.

3.5 A Felhasználó fenti 3.3 pontban rögzített tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl bármilyen, a szerzői jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt biztosít a Szolgáltatónak a Tartalmak szolgáltatásban történő kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az engedélyt Szolgáltató a vele közvetlen vagy közvetett tulajdoni kapcsolatban lévő társvállalatai és szükségszerűen bevonandó alvállalkozói számára tovább biztosíthatja. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

Enélkül nem tudnánk pl. biztonsági másolatot készíttetni a blogodról vagy posztjaidat RSS feedekben megjeleníteni.

A Felhasználó által a Szolgáltató részére a jelen pontban foglaltak szerint átengedett felhasználási engedélyeket a Szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti, továbbá az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által esetlegesen archivált tartalmakra is. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Blog törlésekor biztonsági másolatokon, vagy egyéb helyeken –– maradhatnak általa feltöltött Tartalmak, információk, adatok.

Nem tudjuk garantálni, hogy az összes másolatot megsemmisítjük, hiszen ehhez pl. a biztonsági másolatokról visszamenőleg szelektíven kellene törölnünk a tartalmaidat. Tartalmaid ideiglenesen fennmaradhatnak még pl. olyan, a szolgáltatás felületéről elérhető archívumokban vagy gyűjteményekben is, amik a tartalomelemek másolataival dolgoznak (pl. blogajánlók).

3.6 A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett Tartalom – beleértve az általad elhelyezett Hirdetéseket is (lásd alább) – bármely vonatkozásban jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit és a Közösségi irányelveket, akkor Szolgáltató azt akár saját elhatározásából, akár a Tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére törölje.

A fentiek miatt Szolgáltató fenntartja a jogot a feltöltött tartalmak módosítására, webcímének megváltoztatására, indokolt esetben teljes törlésére.

3.7 A A www.blog.pecsiegyetemistakmagazinja.hu weboldalon megjelenő médiatartalmak Szjt. 4. § alapján egyéb esetben a szerzői jogi oltalom, valamint a vagyoni és a személyhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg.

4. Hirdetések

4.1 Hirdetésnek minősül minden olyan fizetett vagy nem fizetett (ajánló, interjú) szöveges vizuális/auditív interaktív vagy nem interaktív Tartalom, amely az információ befogadóját termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) fogyasztására, vagy más módon történő igénybevételére ösztönzi, direkt vagy indirekt módon; avagy egy adott cég, cégcsoport, vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését célozza, továbbá cég/cégcsoport, vállalkozás, áru, árujelző imázsát, a róla alkotott képet kívánja kedvező irányban befolyásolni, illetve népszerűsíteni.

A Hirdetések az egyéb szerkesztett Tartalmak jól látható módon el kell különíteni!

4.2 A Felhasználó a Blogban csak a Szolgáltató engedélyével hirdethet.

4.3 A Blog teljes hirdetési felületeinek értékesítésére is sor kerülhet a Szolgáltató részéről. A Hirdetések elhelyezéséről, a hirdetéses rendszerről Médiaajánlatban inormálódhat.

4.4 A Blog Szolgáltató által értékesített hirdetési felületein elhelyezett Hirdetések tekintetében a Szolgáltatót terheli valamennyi felelősség.

Amennyiben a Blog hirdetési felületét a Szolgáltató értékesíti, úgy a Szolgáltató minősül reklám-közzétevőnek.

4.6 A Felhasználó a Szolgáltató előzetesen írásbeli engedélye esetén indíthat olyan Blogot, amely ugyan nem tartalmaz explicit Hirdetéseket, viszont tartalma révén önmaga hirdetésnek minősül.

4.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nem kereskedelmi vagy kereskedelmi célú tartalmi ajánlókat futtasson bármilyen Blog szabad hirdetési felületein.

5. Blog kiemelések

5.1 A Felhasználó jelen Feltételek 3.3 szerint tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Blog egyes Tartalmait kiemeli a Szolgáltató által szerkesztett tartalmi ajánlókba.

5.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját döntése alapján megtagadja azon tartalmak kiemelését, amelyek jogszabálysértők, vagy sértik harmadik személy jogát, illetve ellenkeznek a Szolgáltató arculatával vagy szemléletével. A Szolgáltató az ilyen döntését nem köteles megindokolni.

6. Személyes adatok

6.1 A Felhasználó által a Szolgáltatás keretében megadott személyes adatokat a Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

6.2 Az email címet leszámítva a Felhasználó bármikor, szabadon megváltoztathatja a regisztráció során megadott bármelyik adatát.

6.3 A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózza a Felhasználó webes tevékenységeit. A Szolgáltató naplókat csak statisztikai célokra használja fel, és azt másnak nem teszi hozzáférhetővé.

6.4 A Szolgáltató Szolgáltatásnak a Felhasználó által történő használata során a böngésző bezárásakor sem törlődő cookie fájlokkal azonosít, ily módon teszi lehetővé, hogy ne kelljen a Felhasználónak minden alkalommal belépnie a rendszerbe. A cookie-k rögzítése kikapcsolható a Szolgáltatásba történő belépéskor (a „Jegyezz meg” opciót választva).

7. Egyebek

7.1 A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy a jelen ÁSZF bármely rendelkezését módosítsa.